٣

آقا با شمام آقا...می شه من رو نبرین به سه سال پیش؟می شه همه چیز رو یادم نیارین آقا...

/ 1 نظر / 10 بازدید
مجید

من معذرت می خوام/ببخشید./